Sprzedaż fajerwerków a prawo w Polsce

rzymskie ognie

Fajerwerki, tak popularne w okresie przedsylwestrowym, to materiały pirotechniczne widowiskowe, takie jak chociażby: petardy, race, flary, wulkany i fontanny, rakiety, wyrzutnie czy rzymskie ognie. Aby je sprzedawca mógł przechowywać, a nawet transportować wewnątrz zakładu należy spełnić określone warunki BHP. Gdzie zatem można je przechowywać i kto może nimi handlować?

Materiały pirotechniczne widowiskowe – podział

Materiały pirotechniczne widowiskowe dzielą się na cztery klasy i to od tego podziału zależy możliwość obrotu nimi.

Zgodnie z przepisami prawa wyróżnia się:

Klasę pierwszą (F1) – tego typu wyroby charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także mienia i środowiska. Można ich używać w budynkach i na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynku, a do tego ich poziom hałasu jest bardzo niski.

Klasę drugą (F2) – są to wyroby o niskim stopniu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub mienia i środowiska. Cechuje je również niski poziom hałasu. Można jest stosować na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.

Klasę trzecią (F3) – tego typu fajerwerki charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia czy środowiska. Można ich używać na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.

Klasę czwartą (F4) – ta klasa wyrobów charakteryzuje się wysokim stopniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, a także mienia i środowiska. Ich poziom hałasu nie jest szkodliwy. Takie fajerwerki określa się jako wyroby pirotechniczne widowiskowe, które obsługiwane są wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną.

Sprzedaż fajerwerków z koncesją czy bez?

Na sprzedaż materiałów wybuchowych nie zawsze jest potrzeba koncesja. Ustawa o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania oraz obrotu materiałami wybuchowymi wskazuje, które z nich można sprzedawać bez zezwolenia. I tak materiały pirotechniczne widowiskowe lub teatralne, które nie stwarzają wysokiego stopnia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia czy środowiska nie wymagają do obrotu koncesji.

Są jednak sytuacje, w których pozwolenie jest jednak potrzebne. To produkty o tzw. wysokim stopniu zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub ich mienia, a także te wymagające wiedzy specjalistycznej od swoich użytkowników.

W jakich warunkach mogą być sprzedawane materiały pirotechniczne widowiskowe?

W okresie przedsylwestrowym wszędzie pojawiają się stoiska, na których odbywa się okolicznościowa sprzedaż fajerwerków (nie może trwać dłużej niż 21 dni). W takich pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy F1, F2 oraz F3, i to w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto łącznej masy.

Pomieszczenia sprzedaży doraźnej mogą mieścić się w tymczasowych obiektach budowlanych (w rozumieniu przepisów prawa budowlanego), oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu – przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi powinna ona nie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Innym, bardzo ważnym wymogiem, jest wyposażenie pomieszczenia w co najmniej 2 gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego, a także w koc gaśniczy.

Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych może odbywać się tylko na wyodrębnionych do tego celu stoiskach i to bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Wszystkie pomieszczenia doraźnej sprzedaży muszą mieć również ustanowioną strefę ochrony, w której zabronione jest palenie tytoniu, prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jak również gromadzenie i przechowywanie materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *