Wystrzały fajerwerków to dość sporny temat, który od lat dzieli społeczeństwo na zwolenników i przeciwników. Według ustawy w miejscach publicznych dopuszczalne są wystrzały tylko 2 dni w roku, natomiast w pozostałych miesiącach korzystanie z kolorowych fajerwerków jest dozwolone na terenie za zgodą jego właściciela.

Mimo przepisów wciąż pozostaje wiele niejasności, które rodzą się z niewiedzy. Chociażby w kwestii obiektów publicznych, ale i objętych ochroną środowiska. Czy znasz pojęcie programu natura 2000? W artykule postaramy się przybliżyć temat.

Czym jest program Natura 2000?

Natura to nasz cenny dar, który nie odrodzi się tak po prostu. Działalność człowieka niejednokrotnie udowodniła, że program ochrony zasobów naturalnych jest istotny, bo tylko on warunkuje przetrwanie cennych skarbów. Program Natura 2000 to sieć obszarów, które zostały objęte nadzorem w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenie Unii Europejskiej. Oznaczenia występujące na terenie objętych ochroną obszarów mogą się krzyżować i przenikać, ponieważ są niezależne.

W Polsce program Natura 2000 obejmuje 845 obszarów lokalizowanych na terenie całego kraju. Nie zawsze dotyczą one lokalizacji znanych z podręczników przyrodniczych. Tereny, których celem jest ochrona bogactw naturalnych obejmują również te miejsca, które nierzadko zajmują niewielki obszar a mapie Polski, ale to nie umniejsza ich wyjątkowości.

Natura 2000 a fajerwerki

Program Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zgodnie z dyrektywami obowiązującymi na terenie państw zrzeszonych dąży do zagwarantowania obiektom, które zostały uznane za obszary siedlisk i gatunków specjalnej ochrony. Nie oznacza to, że wskazane na mapie obszary są wyłączone z eksploatacji gospodarczej. Władze dbają o ich ochronę w sposób zrzeszony z normalnym funkcjonowaniem, ale powodujący szkód. Ponadto obszary, które dotychczas były objęte innym programem ochrony zyskują dodatkowe wzmocnienie w trosce o dobro natury. W związku z powyższym nie można narażać stanu ochrony siedlisk i gatunków.

Jak podaje Ministerstwo Ochrony Środowiska Natura 2000 jest programem, który nie narzuca konkretnych dyrektyw w jaki sposób użytkować obszar, dotyczy zatem zakazu ogólnych działań, które mogłyby wpłynąć negatywnie na obszary objęte ochroną. W tej sytuacji wykorzystywanie wystrzałów fajerwerków powinno zależeć od stanowiska władz samorządowych lub właścicieli konkretnych obiektów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *